تماس با واحد آمار:

-         مديريت آمار و اطلاع رساني : مهندس بهمن دشت بزرگي

-         كارشناس مسئول واحد:  سیمین شمس
-    كارشناسان آمار: مریم سید طبیب - لیلا دشت بزرگ

-         تلفن تماس: 06113335973

-         دورنگار: 06113361544

-         پست الكترونيك: amar@ajums.ac.ir

اهواز- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور- ساختمان مركزي- طبقه دوم -معاونت پژوهشي -مدیریت آمارو اطلاع رسانی پزشکی -واحد آمار


 
 
 
  • دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • ایران - اهواز - کد پستی : 15794-61357
  • صندوق پستی : 159
  • تلفن : 60-3367543-0611
  • پست الکترونیکی : info@ajums.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد
Copyright 2014 - Ajums Web Development Group
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8